Laden...

Praktische informatie / Tarieven

Hier vind je informatie over vertrouwelijkheid van de therapie, kosten en betalingsprocedure en vergoeding van de therapie.

Vertrouwelijkheid van de therapie:

  •   De jongerentherapeut werkt in dienst van de belangen van de jongere en volgens de Rechten van het Kind.
  •   Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken uitsluitend naar voren gebracht als het kind de therapeut daarvoor toestemming heeft gegeven.

Kosten en betaling:
Een sessie duurt 50 minuten en kost € 85,00 per keer.
Zowel het intakegesprek, als tussentijdse oudergesprekken kosten € 85,00 per uur.
Eventuele gesprekken op bijv. een middelbare school kosten ook € 85,00 per uur.
Dit gebeurt overigens uitsluitend met toestemming van de ouder(s) en de jongere. Voor verslaglegging aan derden (uitsluitend met goedkeuring van de ouder(s) en jongere) breng ik € 50,00 in rekening.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Afzegging kan ook via e-mail of voicemail bij niet directe bereikbaarheid van de therapeut. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht.

Aan het einde van de maand wordt een factuur verzonden per mail voor de afspraken die in die maand hebben plaatsgevonden. De betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.

Vergoedingen:
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw specifieke polis en de voorwaarden die zij stellen aan de therapeut (kwalificaties/registraties en lidmaatschap bij een beroepsvereniging) kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de therapie. Ik attendeer u er op om altijd zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat er uit uw ziektekostenpolis wordt vergoed en of de behandelingen van VIT-(kinder- en) jongerentherapeuten in het pakket ˈalternatieve geneeswijze/alternatieve zorgˈ zijn opgenomen. Het is raadzaam om bij de ˈalternatieve zorg/therapieˈ te kijken of ˈ(complementaire) psychosociale zorg/hulp/therapieˈ of integratieve kinder- en jongerentherapieˈ vergoed wordt.

Mijn praktijk is geregistreerd bij Vektis (AGB zorgverleners- en praktijkcode), Beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en in het van koepelorganisatie RBCZ. Registratienummers zijn indien nodig bij mij op te vragen.

     

Voor een overzicht van de zorgverzekeraars die integratieve kindertherapie vergoeden verwijs ik naar de website van mijn beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl (klik op het kopje ˈCliëntenˈ en kies dan ˈVergoedingenˈ). Of klik direct op deze link www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie voor een uitgebreid overzicht.

Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten voor de therapie bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u de kosten indien mogelijk als ˈbuitengewone uitgavenˈ opvoeren bij uw belastingaangifte.

Verder is het in bijzondere situaties mogelijk een vergoeding via de ˈrugzak-regelingˈ te realiseren.
Nadere informatie hierover is te vinden op www.pgb.nl en/of www.oudersenrugzak.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
De therapeut verwerkt de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens van de ouder(s) en het kind volgens de bepalingen van de nieuwe Europese privacywet. Hiervoor wordt voor aanvang van de therapie een privacy-document overlegd en ondertekend door de therapeut en de ouder(s).

Kamer van Koophandel nummer van de praktijk is: 34350671

Praktijk adres:

FLX Space gebouw 3e etage
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp

Openingstijden van de praktijk: maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 18:00 uur. Er is een wachtruimte in de buurt van de praktijkruimte en er is voldoende (gratis) parkeerruimte aanwezig rondom het gebouw.